Veelgestelde vragen over het Energielabel (FAQ)

Allereerst geeft alleen een correct energielabel een goed beeld van de energieprestatie van een pand. Het goed energielabel wordt opgemaakt door een energielabel expert naar aanleiding van een uitgebreide inspectie ter plaats en berekening van aangeleverde informatie.

Vanaf 2021 dient dit te gebeuren volgens de NTA 8800 en moesten alle adviseurs opnieuw gecertificeerd worden. Je kan dan ook stellen dat deze energielabel het meest betrouwbaar zijn, hoewel het natuurlijk mensen werk blijft.

Het energielabel geeft je inzicht in het energieverbruik van bijvoorbeeld een woning in vergelijking met andere huizen. Het label loopt van A+++ (zeer energiezuinig) tot en met G (zeer energie-onzuinig) en uitgedrukt in kWh/m2 per jaar. Hoe lager het getal (EP2), hoe energiezuiniger het gebouw is. Verder kun je op het energielabel in één oogopslag zien of er nog maatregelen mogelijk zijn om (verder) te verduurzamen.

Een ander voordeel van een goed energielabel is dat het kan leiden tot een hogere (huur)waarde. Een gebouw met een energielabel C of hoger is namelijk aantrekkelijker voor potentiële kopers of huurders. Zij weten namelijk dat ze lagere kosten zullen maken voor verwarming en in gebruik comfortabeler zal zijn.

Daarmee is een goed energielabel niet alleen voordelig voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Door energie te besparen en duurzame maatregelen te nemen, draag je bij aan een duurzame toekomst.

Kortom, het energielabel biedt vele voordelen voor zowel eigenaren als gebruikers. Wil je meer weten over het energielabel van jouw pand of ben je op zoek naar manieren om verder te verduurzamen? Neem dan contact op met een van onze energielabel deskundige.

Je kan trouwens eenvoudig online het energielabel van je pand checken.

Belang energielabel
  • Kopers en nieuwe huurders zien direct of een pand energiezuinig is
  • Het energielabel geeft een indicatie van de energierekening
  • Het energielabel laat zien hoe je het pand energiezuiniger kan maken
  • Het energielabel is van invloed op de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs
  • Een groen energielabel werkt bevorderlijk bij verhuur of verkoop

Het is belangrijk om te weten dat een energielabel niet voor alle woningen en gebouwen verplicht is. Voor de meeste woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen) is een energielabel verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering (in geval van nieuwbouw).

Er zijn maar enkele uitzonderingen. Zo is een energielabel bijvoorbeeld niet verplicht voor kerken, moskeeën en beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening. Ook voor vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m², zoals een tiny house, woonboot of woonwagen, is een energielabel niet nodig.

Daarnaast zijn er nog andere gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is, zoals (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking, fabriekshallen, bouwketen, noodwinkels en noodlokalen bij scholen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn. Net als recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik. Tot slot is ook voor gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen – zeg maar verwarmen en/of koelen, zoals schuren of garages, is een energielabel niet nodig.

Het overleggen van een energielabel kan dus verplicht zijn bij verkoop, verhuur en oplevering van een woning of gebouw. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de regels en uitzonderingen voor het energielabel. Dus mocht u een energielabel nodig hebben, dan kan u deze aanvragen bij een van onze gecertificeerd energielabel adviseurs.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de energielabels namens de overheid. Het is de verantwoordelijkheid van verkopers om een geldig energielabel te verstrekken aan de koper op het moment van verkoop en oplevering.

Particulieren krijgen bij het ontbreken van een geldig energielabel een boete van €450, terwijl bedrijven het dubbele – dus €900 – opgelegd krijgen.

Overigens is het ontbreken van een energielabel gemakkelijk te achterhalen door de overdrachtsgegevens van het Kadaster te vergelijken met de database met geldige energielabels.

Advertenties

De ILT handhaaft zelf bij het ontbreken van een geldig energielabel in (commerciële) advertenties voor verkoop en verhuur van een pand. Ze beoordelen meldingen van het adverteren zonder geldig energielabel per geval. Ook hier verschilt de boete tussen private- en rechtspersonen.

Verhuur

Ook een verhuurder moet elke nieuwe huurder een (digitaal) afschrift van een geldig energielabel geven. Eventueel kan een huurder het geregistreerd energielabel ook zelf online opzoeken.

Indien er geen geldig energielabel aanwezig blijkt te zijn en de eigenaar geen stappen onderneemt om er één te registreren voor het verhuurde, dan heeft de huurder de mogelijkheid om dit te melden bij de ILT. De inspectie kan in dat geval middels een last onder dwangsom de verhuurder verzoeken om alsnog binnen 4 weken een energielabel te laten registreren. Geeft de verhuurder geen gehoor aan dit verzoek, dan zal een dwangsom volgen. De hoogte van het geldbedrag wordt per situatie vastgesteld, maar zal in alle gevallen hoger liggen dan de kosten voor het aanvragen van een energielabel.

Het energielabel is bedoeld om de energieprestatie van woningen en gebouwen inzichtelijk te maken voor kopers en huurders. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning of gebouw is en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Het is dan ook van belang dat eigenaren tijdig een geldig energielabel verstrekken, zodat kopers en huurders hier rekening mee kunnen houden in hun beslissing.

Een energielabel voor woningen is 10 jaar geldig. Als er in de tussentijd duurzaamheidsmaatregelen genomen zijn, zoals het aanbrengen van zonnepanelen of isolatie, dan is het label niet meer actueel. In zo’n geval kan het raadzaam zijn om een nieuw energielabel te laten vaststellen als je de woning gaat verkopen of verhuren. Een beter energielabel kan de waarde van het pand namelijk verhogen.

Voor zakelijke panden gelden feitelijk dezelfde regels als voor particuliere woningen en het energielabel gaat ook over naar de nieuwe eigenaar bij verkoop. Als het label (na 10 jaar) is verlopen, dient de eigenaar een nieuw energielabel aan te vragen als ze het pand willen verkopen of verhuren.

Op elk energielabel staan twee datums vermeld: de registratiedatum en de datum tot wanneer het energielabel geldig is. Als je nog een geldig vereenvoudigd energielabel (VEL) of een Energie-Index (EI) hebt, hoef je je geen zorgen te maken, want deze blijven ook 10 jaar geldig.

Of het energielabel nog geldig geregistreerd is, kan u eenvoudig online controleren!

De overheid heeft overigens bewust voor een termijn van 10 jaar gekozen, omdat er in die tijd veel kan veranderen in de technologische standaarden voor het isoleren en verwarmen van een gebouw. Door elke 10 jaar een nieuwe keuring uit te voeren, beschikt de gebruiker steeds over een relevant en actueel energielabel.

Voor gebouwen zijn er verschillende energielabels beschikbaar. Deze energielabels lopen van A++++ (zeer energiezuinig) tot en met G (zeer energie-onzuinig).

Het energielabel geeft informatie over het energieverbruik en de energieprestatie van het gebouw in vergelijking met andere panden met dezelfde functie. Dit wordt bepaald op basis van het energieverbruik per vierkante meter per jaar (kWh/m2 per jaar) en vervolgens omgezet naar een bepaald label volgens een vaste tabel.

Het energielabel is nodig bij de verkoop of verhuur van een pand, maar is ook nuttig als je de energieprestaties van een gebouw wil verbeteren. Met energiebesparende maatregelen, zoals betere isolatie, efficiëntere verlichting of duurzame verwarmings- en koelsystemen, kan de energieprestatie van een gebouw worden verbeterd. Hiermee draag je niet alleen bij  aan een duurzame toekomst, maar kan ook op de energierekening worden bespaard.

Een adres met energielabel A is zeer energiezuinig en beschikt over verschillende duurzame technieken, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp en zonnepanelen. Ook is het pand goed geïsoleerd, zowel in de vloeren, gevels als dak. Kortom, een woning met dit label is goed voor het milieu én je portemonnee!

Aan de andere kant van het spectrum staat energielabel G. Een woning met dit label is zeer energie-onzuinig en verbruikt dus veel energie. Dit kan onder andere komen door slechte isolatie, verouderde apparatuur en/of het ontbreken van duurzame technieken. In praktijk speelt hierin ook vaak het bouwjaar een rol.

Een energielabel expert kan je ondersteunen bij het verbeteren van het energielabel.

Het vaststellen van een energielabel voor een object wordt uitgevoerd door een energieprestatie-adviseur. De adviseur bekijkt de pand en noteert verschillende eigenschappen, waaronder alle gevels en installaties, om deze vervolgens in speciale software in te voeren.

Dit proces is voor een woning anders dan voor een bedrijfspand en bij nieuwbouw zelfs nog veel meer gedetailleerd. Daarom zijn er ook verschillende certificaten en niet elke adviseur kan volgens die detailmethode werken. Ook is het registreren van een bedrijfsgebouw bij de overheid veel duurder. Alles bij elkaar leidt dit tot verschillende prijzen voor een energielabel.

Eén belangrijke factoren die de prijs beïnvloedt is de grootte van het gebouw. Hoe meer m², hoe meer er moet worden opgenomen en ingevoerd. Dit kost meer tijd, wat resulteert in hogere tarieven voor een grote gebouw.

Daarnaast zijn ook de vorm en functie van invloed zijn op de prijs van het energielabel. Een vrijstaand huis is doorgaans complexer dan een appartement. Een bedrijvenverzamelgebouw vraagt meer tijd en expertise dan een eenvoudig kantoor.

Tot slot speelt ook urgentie en de locatie een rol. Voor een spoed opdracht buiten de randstad zal u doorgaans een hoger prijs betalen dan voor een normale afspraak op de route.

Het voorhanden hebben van goede (digitale) tekeningen en de nodige informatie over de installaties zorgt niet alleen voor een beter energielabel, maar ook voor een snellere verwerking. Hierin kan u dus zelf ook nog een rol spelen.

Het is belangrijk om te onthouden dat de kosten van een energielabel een investering zijn in de toekomstige energiezuinigheid en duurzaamheid van uw pand. Door te weten hoeveel energie een gebouw verbruikt, kunnen eigenaren deze informatie gebruiken om te beslissen welke maatregelen ze kunnen nemen om de energie-efficiëntie te verbeteren en de energiekosten te verlagen. Bovendien zal een groener energielabel de waarde verhogen en uw object deze aantrekkelijker maken voor potentiële kopers of huurders.

Bent u het niet eens het opgestelde energielabel, overloop dan eerst zorgvuldig het rapport. Vermoed u onjuistheden bespreek deze dan moet de adviseur en verwijs daarbij naar het door u aangeleverde (schriftelijke) bewijs. Het is belangrijk om te beseffen dat verklaringen van bijvoorbeeld aannemers of offertes niet mogen worden meegenomen. Is er geen sluitend bewijs, dan gelden forfaitaire waardes op basis van uit bouwbesluit. Verder zijn eigen waarnemingen van de energielabel deskundige bepalend.

Vraag de energie expert naar de gegevens in het projectdossier en u heeft ook recht op een toelichting bij de kenmerken. In de meeste gevallen kan u dan samen tot een oplossing komen, soms nadat er aanvullende bewijs is verzameld. Lukt dit niet, dan kan u nog contact opnemen met de certificaathouder. Dit is de instelling die het energielabel voor betreffende adviseur registreert en ook de audit uitvoert.

Eventueel mag u ook Nationaal Energielabel vragen om te bemiddelen. Uiteindelijk kan elk projectdossier opnieuw berekend worden door een andere gediplomeerde adviseur. Deze vergaande maatregel kan een potentieel geschil beslechten.

Energielabel check en bestel

Voordelen van Nationaal Energielabel
5/5

✔ De beste deal en snel het energielabel voor uw woning of bedrijfspand

✔ Vergelijk op prijs / levertijd en kies voor kwaliteit

✔  Alle lokale energielabel adviseurs van Nederland op één plek